Ortenburgské gymnázium

Gymnázium je pojmenováno po hrabatech z Ortenburgu. Uznávaní bavorští aristokraté panovali okolní oblasti, včetně hradu Murachu, od konce 12. století přes dobrých 100 let. Přestože jejich vláda skončila ve 14. století, hrabata z Ortenburgu byla zachycena v názvu školy, která tak obsahuje část historie města. Dnes je gymnázium, nabízející široký rozsah předmětu a mimo školních aktivit, domovem přes 600 žáků a 45 učitelů.

Velká váha byla vždy přikládána na studentské výměnné pobyty do zahraničí. Před 20 lety začala výměna s francouzskou školou College Chateau Gaillard Libourne v Bordeaux.Velmi populární výměnný program s Obchodní akademií v Praze se sice mohl rozvinout až po roce 1989, ale první kontakty se již objevily před pádem ,,Ocelové opony.“
Tyto programy, stejně jako i mnohé individuální výměnné pobyty, se snaží přispívat k otevření myslí a srdcí našich studentů pro evropské společenství.
Dvojjazyčné vyučování zeměpisu (angličtina/němčina) pomáhá žákům zvýšit jejich dovednost jak v mluvení, tak i v schopnosti hlubšího porozumění cizím kulturám. To, že si tyto dobrovolné lekce vybere přes 2/3 žáků, je důkazem pro jejich živý zájem o cizí kultury a jazyky.

Znalosti o našem regionu, jeho historii, přírodě a tradicích jsou samozřejmě stejně zohledněny jako základní vyučování. Veřejné akce a setkání představitelů dalších místních škol a institucí dohromady na regionálních kulturních projektech (například čtení místních básní) zdůrazňuje význam naší školy.
V současné situaci vlastníme takové počítačové vybavení, že se nám otvírá možnost používat nejnovější média ( např. internet) pro všechny předměty a médiové vyučování obecně. Několik studentů, jakož i celé třídy vyhráli v multimediální soutěži, když stvořili OGO (OGO= Ortenburgské Gymnázium Oberviechtach) školní CD.

A to není všechno! Máme spoustu aktivit jako fotografický kroužek, dramatický kroužek, tancování, školní orchestr atd., které nám pomáhají tvořit pocit sounáležitosti k silnému společenství žáků všech věků a jejich učitelů. V takovémto společenství pak člověk získá nejlepší zkušenosti pro další život.